• Ankraj Aderans Deneyi


    Betona ankre edilen donatıların aderans dayanımlarını ve sıyrılma değerlerinin tespit etmek için kullanılır. Donatıları betona ankre etmek için kullanılan ankraj malzemeleri farklı marka ve fiyatlarla piyasada yerini almış durumda olup , değişik kalitedeki bu malzemelere birde uygulamadan kaynaklanan farklılıklar eklenince mukavemet değerleri arasında önemli ölçüde farklar ortaya çıkmaktadır. 

    Bu malzemelerin ne derece kaliteli ve işçiliklerinin ne derece doğru yapıldığının tespit edilmesi amacıyla firmamız özel yapım kalibrasyonlu ankraj test cihazlarıyla yurtiçi ve yurdışı şantiyelerinde yerinde test edip, ankre edilen donatıların standarda uygun olup olmadığı kN ve kgf cinsinden değerlendirip rapor halinde teslim etmektedir.

    Yapımına başlanan proje doğrultusunda çelik halatlar belli ölçülerde standar uzunlukta kesilerek hazırlanır. halatların kök kısmı, eşit aralıklarla bir ayırıcı ve bir birleştirici ile sabitlenerek birbirilerine sabitlenir. daha sonra ise hazırlanan halatlar serbest uçu polietilen boru ile izole edilir.

    Enjeksiyon, aktif bölge dışındaki uzunluğa uygulanır. Ankraj çubukları, yüz kaplamasına tespit edilir. Bazı durumlarda, çubuğa ön gerilme verilir. Ankraj çubukları çekme kuvvetine uğrarken, bu; ankraj çubuğu çevresindeki sürtünmelerle karşılanır.